19 | 7 | 1934
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Willem Nijholt

Televisie

Screenshot van Willem Nijholt in De Kris Pasuka uit 1977. Hoewel het theater altijd hoofdzaak is gebleven, is Willem Nijholt vanaf het televisieseizoen 1960/61, direct na het behalen van zijn diploma aan de Toneelschool, ook veelvuldig te zien geweest in tal van televisieprogramma's van de publieke omroepen.

Hij verleende zijn medewerking aan dramaseries als De stille kracht en Willem van Oranje en velen zullen zich hem herinneren uit jeugdseries als Oebele en De kris Pasuka. Daarnaast presenteerde Nijholt verschillende programma's (bijvoorbeeld Kinderen voor Kinderen) en was hij zelf veelvuldig te gast om over zijn carrière en soms zijn persoonlijk leven te spreken. Regelmatig trad hij op in (show)programma's om te zingen en soms ook te tappen.

In een interview in 1968 beantwoordde hij de vraag wat hij van het werk voor televisie vindt als volgt:
'Ben ik dol op, omdat ik eigenlijk een heel lui mens ben. Een keer repeteren, een keer de geboorte meemaken zegt Adèle Bloemendaal, en dan ben je er van af. Ik beschouw het niet als schnabbel, ook die kinderuitzendingen niet. Natúúrlijk heb ik wel geschnabbeld. Ik was een keer De Schoonheid in Elckerlyc, dat zijn vijf zinnen en daar kreeg ik 550 gulden voor. Bij iedere zin dacht ik: weer 110 gulden.' Geciteerd uit: De Tijd/Maasbode, 13 januari 1968.

Hieronder vindt u een zo volledig mogelijk overzicht van de zeer uiteenlopende programma's van de diverse publieke omroepen waaraan Willem Nijholt in de loop der tijd zijn medewerking heeft verleend.
 
Willem Nijholt
Willem Nijholt
 
Alleen in Willem Nijholt
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040