23|01|1912 - 28|03|1983
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Ank van der Moer

Televisie

Hoewel het toneel altijd hoofdzaak is gebleven, heeft Ank van der Moer vanaf de allereerste televisie-uitzending op 2 oktober 1951 tot in 1982 ook enkele tientallen rollen vertolkt in televisiestukken en -series van de diverse publieke omroepen.


Vroege televisie.
De televisie werd in Nederland in 1951 geïntroduceerd, maar in 1955 beschikte nog slechts vier procent van de huishoudens over een toestel. Eind 1959 was dat opgelopen tot twintig procent, pas op 1 januari 1964 had meer dan de helft van de huishoudens een televisie en in 1968 bijna 80 procent. Het aantal uitzenduren werd geleidelijk aan uitgebreid van drie uur voor de vijf gezamenlijke omroepen in 1951, via tien uur in 1956, twaalf uur in 1957 en achttien uur in 1961 tot de komst van een tweede kanaal in 1964. Ank van der Moer is door haar vroege betrokkenheid bij de televisie meegegroeid met het massamedium in wording en werd op die manier bekend bij een gestaag groeiend televisiepubliek, dat breder en diverser was dan het publiek dat haar op het toneel zag spelen. (Bron: Televisie in de jaren zestig van Jan Bank, Houten 1986)

Hieronder vindt u een overzicht van de televisieprogramma's waaraan Ank van der Moer haar medewerking verleende. De gegevens zijn grotendeels gebaseerd op programma's die bewaard zijn gebleven bij het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Helaas is niet van elk programma aanvullende informatie bekend.

 
Ank van der Moer en Johan Valk tijdens de televisieopnames van Gaslicht. Bron: website birth-of-tv.org
Ank van der Moer en Johan Valk tijdens de televisieopnames van Gaslicht. Bron: website birth-of-tv.org
 
Alleen in Ank van der Moer
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020