5|01|1889 - 25|10|1971
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Albert van Dalsum

Amsterdams Toneelgezelschap

Koning Lear
Links: Albert van Dalsum, rechts: Jo Sternheim in Koning Lear, 1948. Foto: Particam/MAI. Collectie Theater Instituut Nederland.
In 1947 richtte Albert van Dalsum een nieuw gezelschap op: het Amsterdams Toneelgezelschap. Hij deelde de leiding met August Defresne en Jo Sternheim, met wie hij eerder had samengewerkt.

"Defresne ging streng analytisch te werk. Ik zocht meer naar synthese. Maar omdat wij hetzelfde dachten over de verhouding tussen schoonheid en waarheid vonden we elkaar toch altijd weer. Sternheim ook. Je wist, dat je bij Defresne in goede handen was. (...) (geciteerd uit: boek Facetten van vijftig jaar Nederlands Toneel 1920-1970, Amsterdam 1970)

Het Amsterdams Toneelgezelschap bracht veel Shakespeare, maar er was ook ruimte voor eigentijds toneel. Van Dalsum regisseerde en acteerde, en ontwierp nog steeds zo nu en dan de decors voor een voorstelling. Van Dalsum vierde er zijn veertigste toneeljubileum. Als feestvoorstelling koos hij het mysteriespel De moord in de kathedraal van T.S. Eliot. Het Amsterdams Toneelgezelschap bestond tot 1953. Albert van Dalsum: "We hebben het stof van onze voeten geschud en zijn vertrokken!"

Hieronder vindt u een overzicht van de voorstellingen van het Amsterdams Toneelgezelschap waaraan Van Dalsum, hetzij als regisseur, hetzij als acteur of als decorontwerper, meewerkte:

 
Albert van Dalsum, 1950. Foto: Ralph Prins. Collectie Theater Instituut Nederland.
Albert van Dalsum, 1950. Foto: Ralph Prins. Collectie Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Albert van Dalsum
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000